A creer devemos que todo pecado

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • A creer devemos que todo pecado
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 65
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

Observación 1:

TEXTO

A creer devemos que todo pecado
Déus pola sa Madr' averá perdõado.

Porend' un miragre vos direi mui grande
que Santa María fez; e ela mande
que mostrá-lo póssa per mi e non ande
demandand' a outre que m' ên dé recado.
A creer devemos que todo pecado...

Porên direi com' un clérig' aldeão,
de mui santa vida e mui bon crischão,
ouv' un séu feegrês soberv' e loução,
que nunca quería fazer séu mandado.
A creer devemos que todo pecado...

E o óme bõo sempre lle rogava
que se corregesse e o castigava;
mais aquel vilão porên ren non dava,
assí o tragía o dém' enganado.
A creer devemos que todo pecado...

Pois que o préste viu que mõestamento
non lle valía ren ũa vez nen cento,
escomungou-o entôn por escarmento,
cuidando que fosse per i castigado.
A creer devemos que todo pecado...

Mais el por aquesto non déu nemigalla
nen preçou sa escomoiôn ũa palla.
Entanto o préste morreu, e sen falla
ficou o vilão del escomungado.
A creer devemos que todo pecado...

E durou depois muit' en esta maldade,
atá que caeu en grand' enfermidade
que lle fez cambiar aquela voontade,
e do que fezéra sentiu-se culpado.
A creer devemos que todo pecado...

E quis comungar e fillar pẽedença,
mais non lla quiséron dar pola sentença
en que el jazía por sa descreença,
mais mandaron-lle que foss' a séu prelado.
A creer devemos que todo pecado...

E lógo que podo foi a el correndo
e séu mal lle disse, chorand' e gemendo;
e ele lle disse, per quant' éu entendo:
“Vai-te ao Papa, ca muit' ás errado.”
A creer devemos que todo pecado...

El, quand' est' oiu, ouv' alegría féra
e foi lóg' a Roma u o Papa éra
e disso-ll' aquelo sobre que vẽéra.
El mandou-o livrar a un séu privado,
A creer devemos que todo pecado...

Que lle disse, se livre seer quería,
que lle déss' algo, se non nono sería.
El dar non llo pode, ca o non tragía,
e porên foi-se mui trist' e mui coitado.
A creer devemos que todo pecado...

E pensou que sempr' assí ja mais andasse
atá que algún bon crischão achasse
que lle non pediss' e que o consellasse
como saísse daquel mao estado.
A creer devemos que todo pecado...

Atán muit' andou per térras e per mares,
sofrendo traballos muitos e pesares,
buscando ermidas e santos logares
u achasse tal óm'. E tant' ouv' andado
A creer devemos que todo pecado...

Que achou un óme mui de santa vida
na Montanna Negra, en ũa ermida;
e pois sa fazenda toda ouv' oída,
ouve do cativo gran dóo ficado,
A creer devemos que todo pecado...

E disse-ll': “Amigo, se me tu crevéres
e desta ta coita bon consello quéres,
vai Alexandría, e se o fezéres,
dar-ch-á i consello un fól trosquïado.”
A creer devemos que todo pecado...

Quand' aquest' oiu aquel óme cativo,
quisér' entôn seer mais mórto ca vivo;
e semellou-lle consello muit' esquivo,
e teve-s' entôn ja por desasperado.
A creer devemos que todo pecado...

E diss': “Aquesto semella-me trebello,
que poi-lo Papa nen todo séu concello
en este feito non me déron consello,
como mio dará o que é fól provado?”
A creer devemos que todo pecado...

E o ermitán lle diss' entôn: “Sandece
non á en aquel se non quanto parece
aas gentes, e tod' aquest' el padece
por lle seer de Déus pois galardõado.”
A creer devemos que todo pecado...

E o óme disse: “Pero éu fezésse
esto, non cuido que mio ele crevésse
se ll' ant' algũa vóssa carta non désse
per que fosse del creúd' e ascuitado.”
A creer devemos que todo pecado...

E o ermitán déu-lle sa carta lógo
que lle levasse, e disse-ll': “éu te rógo
que lla léves, e se en este meógo
morreres, morrerás de Déus perdõado.”
A creer devemos que todo pecado...

Foi-s' o óm' e punnou de chegar mui cedo
a Alexandría, que come Toledo
é grand' ou maior; mais ía con gran medo
de non aver alí séu preit' encimado.
A creer devemos que todo pecado...

E morou ena vila ben quinze días,
buscand' o fól per carreiras e per vías;
e poi-lo non achou, disso: “A Messías
póss' éu aver ante que aquest' achado.”
A creer devemos que todo pecado...

Esto dizendo, viu vĩir muita gente
escarnecend' un óme mui fèramente,
mui magr' e roto e de fól contenente,
e diss': “Aquest' é o que tant' ei buscado.
A creer devemos que todo pecado...

Pero se aquest' é fól, pela ventura,
aguardá-lo-ei tẽena noit' escura;
ca se el non é ben louco de natura,
algur irá lonj' albergar apartado.”
A creer devemos que todo pecado...

Dizend' aquesto, foi-s' a noite chegando,
e o sandeu foi-se da gent' esfurtando,
e el depós el, sempre o aguardando,
atá que o viu mui longe do poblado,
A creer devemos que todo pecado...

U entrava en ũa eigreja védra,
mui ben feita tod' a bóveda de pédra,
pero con vellece ja cubérta d' édra,
que fora d' antigo lugar muit' onrrado.
A creer devemos que todo pecado...

Pois aquel fól na igreja foi metudo,
non vos semellaría fól, mais sisudo;
ca se deitou lóg' ant' o altar tendudo,
chorando muito com' avía usado.
A creer devemos que todo pecado...

E des i ergeu-s' e como quen s' aparta
tomou dun pan d' orjo quant' é ũa quarta
polo comer, mais o óme déu-ll' a carta
ante que uviasse comer nen bocado.
A creer devemos que todo pecado...

E pois que a carta ouve ben leúda
e ouv' a razôn dela ben entenduda,
disse-lle chorand': “éu vos farei ajuda,
e seed' esta noit' aquí albergado.
A creer devemos que todo pecado...

E dormid' agora, pois canssad' andades;
mais pois que for noite, nada non dormiades
nen vos espantedes por ren que vejades,
mais jazed' en este lugar mui calado.”
A creer devemos que todo pecado...

E fez-lle sa cama ben entre dous cantos;
e a mea noite aqué-vo-los santos
con Santa María, e chegaron tantos
que todo o lugar foi alumẽado.
A creer devemos que todo pecado...

Os ángeos Santa María fillaron
e ena cima do altar a sentaron
e os madudinnos todos ben cantaron,
e o fól cantava con eles de grado.
A creer devemos que todo pecado...

E pois que os ouvéron todos ben ditos
de coraçôn, ca non per outros escritos,
o fól chamou o outr', e 'n gẽollos fitos
vẽo ant' a Virgen muit' envergonnado.
A creer devemos que todo pecado...

E diss' o fól: “Sennor santa pïadosa,
est' óm' en sentença jaz mui perigosa;
mais tu que és mui misericordïosa,
sólta-ll' este laço en que jaz lïado.”
A creer devemos que todo pecado...

Respôs a Virgen con parávoas doces:
“Vai óra mui quedo e non t' alvoroces;
e o que t' escomungou, se o connoces,
chama-o ante mi, e serás soltado.”
A creer devemos que todo pecado...

Levantou-s' o óme, e con el o louco,
e catou-os todos; mais tardou mui pouco
que achou o préste, que non éra rouco
de cantar, pero muit' avía cantado.
A creer devemos que todo pecado...

Des i ant' a Virgen todos tres vẽéron
e de como fora o feito disséron;
e ela disse, pois que llo dit' ouvéron:
“Soltade-o, préste, pois sodes vingado.”
A creer devemos que todo pecado...

Foi-s' entôn a Virgen pois esto foi feito;
e o fól ao outro moveu tal preito
que se foss', e teve-s' end' el por maltreito
e disse: “Sól de m' ir non será pensado,
A creer devemos que todo pecado...

Nen que vos éu leixe, assí Déus m' ajude,
cá, pois que m' a Virgen mostrou tal vertude
por vós que mia alma cobrou ja saúde
e o ben de Déus de que éra deitado.”
A creer devemos que todo pecado...

O fól diss' entôn: “Pois que ficar queredes,
toda mia fazenda óra saberedes:
non soon louco, nen vos nono cuidedes,
pero ando núu e mui mal parado.
A creer devemos que todo pecado...

Ca esta térra foi de méu poderío,
e méu linnage a mantev' a gran brío;
e morreron todos, e o sennorío
me ficou end' a mi, e fui rei alçado.
A creer devemos que todo pecado...

E macar vos paresc' óra tan astroso,
muito fui loução, apóst' e fremoso,
ardid' e grãado, riqu' e poderoso,
e de bõas mannas e ben costumado.
A creer devemos que todo pecado...

E seend' assí sennor de muitas gentes,
vi morrer méu padr' e todos méus parentes;
e en mia fazenda entôn parei mentes
e daqueste mundo fui lógu' enfadado.
A creer devemos que todo pecado...

Entôn cuidei lógo como me partisse
daquesta térra que neún non me visse,
e que como fól entr' as gentes guarisse
per que fosse do mundo mais despreçado.
A creer devemos que todo pecado...

E por razôn tive que en esta térra
dos méus que sofresse desonrra e guérra
por amor de Déus, que aos séus non érra
e polos salvar quis seer marteirado.
A creer devemos que todo pecado...

Aínda vos direi mais de mia fazenda:
d' oj' a quinze días serei sen contenda
no Paraíso, e dou-vos por comenda
que atá entôn sól non seja falado.”
A creer devemos que todo pecado...

Assí estevéron, que non se partiron,
ambos de sũu, e cada noite viron
a Santa María; e pois se compriron
estes quinze días, o fól foi passado.
A creer devemos que todo pecado...

E Santa María, a que el servira
porque se do ben deste mundo partira,
levou del a alma, ca des que a vira,
en a servir fora todo séu cuidado.
A creer devemos que todo pecado...

E pois que foi mórto, quis Déus que soubéssen
sa mórt' os da vila e lógo vẽéssen
sobr' el fazer dóo e ll' onrra fezéssen
com' a séu sennor natural e amado,
A creer devemos que todo pecado...

Que os avía mui gran temp' enganados,
e que o perderan pelos séus pecados;
mais Déus por el lógo miragres mostrados
ouve, por que fosse pois santo chamado.
A creer devemos que todo pecado...

E gran dóo fez por el séu companneiro,
e quant' el viveu foi sempr' alí senlleiro,
guardand' o sepulcro; mais Déus verdadeiro
levó-o consigu', e el seja loado.
A creer devemos que todo pecado...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: