A que do bon rei Davi de seu linnage decende

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar

FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • A que do bon rei Davi de seu linnage decende
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 6
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

Observación 1:

TEXTO

A que do bon rei Daví
de séu linnage decende,
nembra-lle, creed' a mi,
de quen por ela mal prende.

Porend' a Sant' Escritura, que non mente nen érra,
nos conta un gran miragre que fez en Engratérra
a Virgen Santa María, con que judéus an gran guérra
porque naceu Jesú-Cristo dela, que os reprende.
A que do bon rei Daví...

Avía en Engratérra ũa mollér menguada,
a que morreu o marido, con que éra casada;
mas ficou-lle del un fillo, con que foi mui confortada,
e lóg' a Santa María o ofereu porende.
A que do bon rei Daví...

O menínn' a maravilla ér' apóst' e fremoso,
e d' aprender quant' oía éra muit' engẽoso;
e demais tan ben cantava, tan manss' e tan saboroso,
que vencía quantos éran en sa térr' e alende.
A que do bon rei Daví...

E o cantar que o moço mais apósto dizía,
e de que se mais pagava quen quér que o oía,
éra un cantar en que diz: “Gáüde Virgo María”;
e pois diz mal do judéu, que sobr' aquesto contende.
A que do bon rei Daví...

Este cantar o meninno atán ben o cantava,
que qualquér que o oía tan tóste o fillava
e por levá-lo consigo conos outros barallava,
dizend': “éu dar-ll-ei que jante, e demais que merende.”
A que do bon rei Daví...

Sobr' esto diss' o meninno: “Madre, fé que devedes,
des oge mais vos consello que o pedir leixedes,
pois vos dá Santa María por mi quanto vós queredes,
e leixad' ela despenda, pois que tan ben despende.”
A que do bon rei Daví...

Depois, un día de fésta, en que foron juntados
muitos judéus e crischãos e que jogavan dados,
entôn cantou o meninno; e foron ên mui pagados
todos, senôn un judéu que lle quis gran mal des ende.
A que do bon rei Daví...

No que o moço cantava o judéu meteu mentes,
e levó-o a sa casa, pois se foron as gentes;
e déu-lle tal dũa acha, que ben atro enos dentes
o fendeu bẽes assí, ben como quen lenna fende.
A que do bon rei Daví...

Poi-lo meninno foi mórto, o judéu muit' aginna
soterró-o na adega, u sas cubas tiínna;
mas déu muï maa noite a sa madre, a mesquinna, †CSM 6:39There are perhaps three potential sites for diaeresis in this line: déü, muï or noïte, but only in mui does diaeresis occur elsewhere. (It's very common in preterite verb forms ending in -eu pronounced with close e [eu̯] but apparently never necessary in déu which has open e [dɛu̯]). And although diaeresis in noite has by far the best musical result, with a very pleasing pattern of falling notes on the word (at E1 in the music), it's metrically rather suspect (since the artificial syllable i would have to be stressed) and so I have stuck with mui as the site for the fix here.
que o andava buscando e dalend' e daquende.
A que do bon rei Daví...

A coitada por séu fillo ía muito chorando
e a quantos ela viía, a todos preguntando †CSM 6:42Synaeresis is commonly found in forms of the verb veer, including viía, and in this line works much better musically than synalepha in e a.
se o viran; e un óme lle diss'; “éu o vi ben quando
un judéu o levou sigo, que os panos revende.”
A que do bon rei Daví...

As gentes, quand' est' oíron, foron alá correndo,
e a madre do meninno braadand' e dizendo:
“Di-me que fazes, méu fillo, ou, que estás atendendo,
que non vẽes a ta madre, que ja sa mórt' entende.”
A que do bon rei Daví...

Pois diss': “Ai, Santa María, Sennor, tu que és pórto
u arriban os coitados, dá-me méu fillo mórto
ou viv' ou qual quér que seja; se non, farás-me gran tórto,
e direi que mui mal érra queno téu ben atende.”
A que do bon rei Daví...

O menínn' entôn da fóssa, en que o soterrara
o judéu, começou lógo en vóz alta e clara
a cantar “Gaude María”, que nunca tan ben cantara, †CSM 6:55Compare Gaude here with line 19.
por prazer da Glorïosa, que séus sérvos defende.
A que do bon rei Daví...

Entôn tod' aquela gente que i juntada éra
foron corrend' aa casa ond' essa vóz vẽéra,
e sacaron o meninno du o judéu o poséra
viv' e são, e dizían todos: “Que ben recende!”
A que do bon rei Daví...

A madr' entôn a séu fillo preguntou que sentira;
e ele lle contou como o judéu o ferira,
e que ouvéra tal sono que sempre depois dormira,
atá que Santa María lle disse: “Léva-t' ende;
A que do bon rei Daví...

Ca muito per ás dormido, dormidor te feziste,
e o cantar que dizías méu ja escaeciste;
mas léva-t' e di-o lógo mellor que nunca dissiste,
assí que achar non póssa null' óm' i que emende.”
A que do bon rei Daví...

Quand' esto diss' o meninno, quantos s' i acertaron
aos judéus foron lógo e todo-los mataron;
e aquel que o ferira eno fógo o queimaron,
dizendo: “Quen faz tal feito, desta guisa o rende.”
A que do bon rei Daví...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: