O que a Santa Maria serviço fezer de grado

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • O que a Santa Maria serviço fezer de grado
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 355
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


O que a Santa María serviço fezér de grado,
na mui gran coita que aja seer-ll-á galardõado.

Ca o que lle faz serviço mui de grado ou dá dõa
en algũa sa eigreja, mui ben llo per galardõa;
ca lle dá por ũu cento, como Sennor nóbr' e bõa,
e nas coitas deste mundo pon-lle conssello guisado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

E porend' un séu miragre vos direi de bõa mente
que fez esta Virgen, Madre de Déus, ante muita gente
en un óme de Manssella, mancebo barva pungente;
o miragr' é mui fremoso e bõo e muit' onrrado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Este manceb' en Manssella, com' éu aprendí, morava,
e ũa moça da vila fèramente o amava;
el non quería séu preito nen por ela non catava,
porque cuidava que fosse con outra mellor casado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

O mancebo prometera por ir-se en romaría
a Vila-Sirgu', e guisou-se e foi-se lógo sa vía;
mais soube-o a manceba e depós el se saía
por comprir sa voontade e o meter en pecado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

El catou e a manceba viü vĩir e pesou-lle,
e estev' e atendeu-a; e pois chegou, preguntou-lle
e disse-ll' a que viínna. E ela entôn rogou-lle
que por Déus no-lle pesasse d' ir dela acompannado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

E diss' el: “E non iredes comigo, se Déus me valla,
ca non querría con vóssos parentes aver baralla;
demais vou en romaría, e non querría en falla
seer do que prometudo ei mui gran temp' á passado.”
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Nunca tanto dizer pode que s' ela tornar quisésse
per rógos nen per mẽaças nen per ren que lle dissésse.
O mancebo foi mui triste e non soube que fezésse,
pero foi ja sa carreira con ela muit' anojado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Eles indo per caminno ambos per ũa montanna,
rogou-ll' ela que quisésse séu amor e sa companna.
El foi mui maravillado e disse-ll' en mui gran sanna:
“Ante vós fôssedes mórta nen éu nunca fosse nado
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Ca en tal érro fezésse escontra a Glorïosa,
indo pera a sa casa. Non te tẽes por astrosa
de tal cousa demandares?” Ela foi ên vergonnosa,
e atá en Vila-Sirga non llo ar ouv' enmentado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Quando foron na igreja da Madr' e Virgen onrrada,
mandou fazer o mancebo candeas lógo d' entrada,
e dormiü na igreja e aa nóssa avogada
pediu mercee e ajuda que ll' ouvésse perdõado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

E comprou en outro día por séus dinneiros un canto
de pédra pera a óbra de Vila-Sirga, e quanto
s' atreveu fez sa oférta e sas orações ant' o
altar de Santa María; e pois que ouve jantado,
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Tornou-se pera sa térra. E indo pela carreira,
a manceba que vos dixe disse-lle desta maneira:
“Porquê non casades migo?” Diss' el: “Ja vos éu primeira-
mente dixe mia fazenda e vos dei todo recado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Ca, se mi a Virgen María guardar, que é méu espello,
nunca me casarei vusco, non vo-lo digu' en trebello,
mais digo-vos gran verdade; e porend' outro consello
avede, pois vos daquesto méu coraçôn ei mostrado.”
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Ela ouve gran despeito del por esto que disséra,
porende lle buscou mórte, poi-lle tal respósta déra;
e a entrante da vila ond' ele natural éra,
meteu mui fórt' apelido e ouv' o rostro rascado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

E meteu mui grandes vózes e disse que a forçara
o mancebo na carreira e ferir' e desonrrara
e a força per cabelos do caminno a sacara,
que ren valer no-lle pode, pero ouve braadado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Os parentes da manceba aas justiças fezéron
queixume; e eles lógo aquel mancebo preséron
e, sen saber a verdade, aa forca con el déron.
E el, pois viu que sería de tod' en tod' enforcado,
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Fezo a oraçôn lógo muit' e dos ollos chorando,
e diss': “Ai, Santa María de Vila-Sirga, e quando
éu fui ena ta igreja, por méus dinneiros, estando,
comprei pera a ta óbra un bon canto, ei-cho dado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Porên, Virgen grorïosa, Madre de gran pïedade,
non cates a méus pecados, mais, Sennor, por ta bondade
vei como moir' a gran tórto, ca tu sabes a verdade
deste feito que mi apõen. Se éu non sõo culpado,
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Móstra aquí téu miragre, ai, Virgen santa comprida,
vogada dos pecadores, de todo-los santos vida.
Se tu, Sennor poderosa, en algún tempo servida
de mi algún pouco fuste, fais esto que ch' ei rogado.”
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Pois que a oraçôn feita ouve, tan tóste ll' ataron
as mãos atrás e lógo aginna o enforcaron;
e séus parentes por ele mui fèramente choraron.
E assí sev' aquel día o mancebo pendorado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Mais a Virgen glorïosa, que chaman os pecadores
e que ela mui de grado acórr' aas sas doores,
lóg' a santa verdadeira Madr' e Sennor das sennores
troux' aquel canto mẽesmo que el ouvéra comprado
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Quando foi en Vila-Sirga, assí como ja contamos,
e pose-llo a séus pées, como por verdad' achamos;
e teve-o viv' e são esta Sennor que chamamos
aquel día e a noite, e de todo mal guardado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

En outro día vẽéron aa forca séus parentes
polo decenderen dela, e da vila outras gentes,
e viron so el o canto; des i, estando presentes,
oíron como falava e dizía: “Déus loado
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Seja, ca éu estou vivo, c' assí quis a Virgen Santa
María de Vila-Sirga; ca sa mercee é tanta
que todo o mund' avonda e nósso ben sempre avanta,
e per ela ei éu vida, pero que estou colgado.”
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Quando o todos oíron falar atán estrevudo,
tallaron-lle lóg' a soga; e pois que foi decendudo,
preguntaron como fora, e el ouve retraúdo
daqueste feit' a verdade, que non ouv' ên ren negado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...

Quand' a verdade soubéron de tod', assí com' oístes,
foron ên maravillados que nunca tan muito vistes;
e déron todos loores aa que nos faz de tristes
seer lédos e pagados, ca est' á ela usado.
O que a Santa María serviço fezér de grado...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: