Omildade con pobreza

De Cancioneros Musicales Españoles
Revisión del 10:50 12 ene 2015 de Iria (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Omildade con pobreza
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 75
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Omildade con pobreza
quér a Virgen corõada,
mais d' orgullo con requeza
é ela mui despagada.

E desta razôn vos direi un miragre mui fremoso,
que mostrou Santa María, Madre do Rei grorïoso,
a un crérigo que éra de a servir desejoso;
e porên gran maravilla lle foi per ela mostrada.
Omildade con pobreza...

Ena vila u foi esto avía un usureiro
mui riqu' e muit' orgulloso e soberv' e torticeiro;
e por Déus nen por sa Madre non dava sól nen dinneiro,
e de séu córpo pensava muit' e de sa alma nada.
Omildade con pobreza...

Outrosí en essa vila éra ũa vellocinna
mui cativa e mui póbre e de tod' aver mesquinna;
mais amava Jesú-Cristo e a sa Madr', a Reínna,
mais que outra ren que fosse. E con tant' éra pagada
Omildade con pobreza...

Tan muito, que non preçava deste mundo nimigalla;
e porend' en ũa chóça morava, feita de palla,
e vivía das esmólnas que lle davan; e sen falla
mui mais se pagava desto ca de seer ben erdada.
Omildade con pobreza...

E estando desta guisa, déu a ela féver fórte,
e outrosí ao rico, per que chegaron a mórte:
mais a vélla aa Virgen avía por séu conórte,
e o rico ao démo, que lle déu mórte coitada.
Omildade con pobreza...

Mais o capelán correndo, quando soube com' estava
o rico, vẽo aginna, porque del aver coidava
gran péça de séus dinneiros, ca el por al non catava,
e diss': “Esta 'nfermedade semella muit' aficada.
Omildade con pobreza...

E porend' éu vos consello que façades testamento,
e dad' a nóssa igreja sequér cen marcos d' arento;
ca de quant' aquí nos dérdes vos dará Déus por un cento,
e desta guis' averedes no Paraíso entrada.”
Omildade con pobreza...

A mollér, a que pesava de que quér que el mandasse,
diss' ao crérigo tóste que daquesto se calasse,
ca séu marido guarría, e que folgá-lo leixasse,
entre tanto sa fazenda avería ordinnada.
Omildade con pobreza...

Ao crérigo pesava desto que ll' ela dizía,
mais por ren que lle dissésse, partir non s' ende quería;
e o riqu' entôn con sanna mui bravo lle respondía:
“Na mollér e enos fillos ei mia alma ja leixada.”
Omildade con pobreza...

O crérig' assí estando de se non ir perfïado,
ũa moça a el vẽo que lle trouxe tal mandado
da vélla como morría, e que lle désse recado
com' ouvésse maenfésto e que fosse comungada.
Omildade con pobreza...

Diss' el entôn: “Vai-te lógo, ca ben vees com' éu fico
aquí con est' óme bõo que é onrrad' e mui rico,
que non leixarei agora pola vélla que no bico
ten a mórt' á mais dun ano, e pero non é finada.”
Omildade con pobreza...

Quand' aquest' oiu a moça da vélla, foi-se correndo
e achó-a mui coitada e cona mórte gemendo,
e disse-ll': “Aquel moógo non verrá, per quant' entendo,
nen per el, macar moirades, non seredes soterrada.”
Omildade con pobreza...

Quand' est' entendeu a vélla, foi mui trist' a maravilla
e disso: “Santa María Virgen, de Déus Madr' e Filla,
ven por mi' alm' e non pares mentes a mia pecadilla,
ca non ei quen me comungue e sõo desamparada.”
Omildade con pobreza...

En casa do riqu' estava un crérigo d' avangeo
que ao capelán disse: “Vedes de que me receo:
se aquesta vélla mórre, segund' éu entend' e creo,
será vos de Jesú-Cristo a sa alma demandada.”
Omildade con pobreza...

E o capelán lle disse: “Esto non me conselledes,
que éu leix' est' óme bõo; mas id' i se ir queredes,
e de quant' alá gãardes, nulla parte non me dedes.”
E o evangelisteiro se foi lógo sen tardada,
Omildade con pobreza...

E fillou o Córpus Crísti e o cáliz da igreja;
e quando foi aa chóça, viu a que bẽeita seja,
Madre do que se non paga de tórto nen de peleja,
seend' aa cabeceira daquela vélla sentada.
Omildade con pobreza...

E viu con ela na chóça ũa tan gran claridade,
que ben entendeu que éra a Sennor de pïadade.
E el tornar-se quiséra, mas disso-ll' ela: “Entrade
cono córpo de méu Fillo, de que éu fui emprennada.”
Omildade con pobreza...

E pois entrou, viu a déstro estar ũas seis donzélas
vestidas de panos brancos, muit' apóstas e mais bélas
que son lílïos nen rósas, mas pero non de concélas,
outrosí nen d' alvaialde, que faz a cara 'nrrugada.
Omildade con pobreza...

E siían assentadas en palla, non en tapede;
e disse a Virgen santa ao crérigo: “Seede,
e aquesta mollér bõa comungad' e assolvede,
como ced' a Paraíso vaa u ten ja pousada.”
Omildade con pobreza...

O crérigo, macar teve que lle dizía dereito
a Virgen Santa María non quis con ela no leito
seer, mais fez aa vélla que se ferisse no peito
con sas mãos e dissésse: “Mia culpa, ca fui errada.”
Omildade con pobreza...

E pois foi maenfestada, Santa María alçó-a
con sas mãos, e tan tóste o crérigo comungó-a;
e desque foi comungada, u xe jazía deitó-a,
e disse-ll' entôn a vélla: “Sennor, nóssa avogada,
Omildade con pobreza...

Non me leixes mais no mundo e léva-me ja contigo
u éu veja o téu Fillo, que é téu Padr' e amigo.”
Respôs-lle Santa María: “Mui cedo serás comigo;
mais quéro que ant' un pouco sejas ja quanto purgada,
Omildade con pobreza...

Por que tanto que morreres vaas lóg' a Paraíso
e non ajas outr' empeço, mais sempre goio e riso,
que perdeu per sa folía aquel rico de mal siso,
por que sa alma agora será do démo levada.”
Omildade con pobreza...

E ao crérig' ar disse: “Ide-vos, ca ben fezéstes,
e muito sõo pagada de quan ben aquí vẽéstes;
e, par Déus, mellor consello ca o capelán tevéstes,
que ficou con aquel rico por levar del gran soldada.”
Omildade con pobreza...

Entôn o clérigo foi-se a cas do rico maldito,
u o capelán estava ant' el en gẽollo fito;
e ar viu a casa chẽa, per com' éu achei escrito,
de dïabos que vẽéran por aquel' alma julgada.
Omildade con pobreza...

Entonce se tornou lógo aa chóça u leixara
a vélla, e viu a Virgen tan fremosa e tan crara,
que o chamou con sa mão como xo ante chamara,
dizendo: “Ja levar quéro a alma desta menguada.”
Omildade con pobreza...

Entôn diss' aa vélla: “Ven-te ja comigo, ai amiga,
ao reino de méu Fillo, ca non á ren que che diga
que te lógu' en el non colla, ca el dereito joíga.”
E tan tóst' a mollér bõa foi deste mundo passada.
Omildade con pobreza...

E ao crérig' a Virgen disse que mui ben fezéra
e que mui ben s' acharía de quanto alí vẽéra,
demais faría-ll' ajuda mui ced' en gran coita féra;
e pois aquest' ouve dito, foi-s' a Benaventurada.
Omildade con pobreza...

E enquant' a Virgen disse, sempr' o crérig' os gẽollos
teve ficados en térra, chorando muito dos ollos;
e tornou-s' a cas do rico, e ouv' i outros antollos,
ca viu de grandes dïabos a casa toda cercada.
Omildade con pobreza...

E pois que entrou, viu outros maiores que os de fóra,
muit' espantosos e feos, e negros mui más ca móra,
dizendo: “Sal acá, alma, ca ja tempo é e óra
que polo mal que feziste sejas sempr' atormentada.”
Omildade con pobreza...

E a alm' assí dizía: “Que será de min, cativa?
Mais valvéra que non fosse éu en este mundo viva,
pois ei de sofrer tal coita no inférno, tan esquiva,
agora a Déus prouguésse que foss' en póo tornada.”
Omildade con pobreza...

Quand' o crérigo viu esto, fillou-se-ll' ende tal medo,
que de perder-se ouvéra; mas acorreu-lle mui cedo
a Virgen Santa María, que o tirou pelo dedo
fóra daquel lugar mao, como Sennor mesurada.
Omildade con pobreza...

E disse-lle: “Para mentes en quant' agor' aquí viste
outrosí e ena chóça, alí u migo seviste;
que ben daquela maneira que o tu tod' entendiste
o conta lóg' aas gentes sen ningũa delongada.”
Omildade con pobreza...

O clérigo fez mandado da Virgen de ben comprida,
e mentre viveu no mundo foi óme de santa vida;
e depois, quando ll' a alma de sa carne foi saída,
levó-a Santa María; e ela seja loada.
Omildade con pobreza...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: