Virgen Santa Maria guarda-nos se te praz

De Cancioneros Musicales Españoles
Revisión del 10:28 21 ene 2015 de Iria (discusión | contribuciones) (Audios resaltados)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Virgen Santa Maria guarda-nos se te praz
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 47
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Virgen Santa María,
guarda-nos, se te praz,
da gran sabedoría
que eno démo jaz.

Ca ele noit' e día punna de nos meter
per que façamos érro, porque a Déus perder
ajamo-lo téu Fillo, que quis por nós sofrer
na cruz paxôn e mórte, que ouvéssemos paz.
Virgen Santa María...

E desto, méus amigos, vos quér' óra contar
un miragre fremoso, de que fix méu cantar,
como Santa María foi un monge guardar
da tentaçôn do démo, a que do ben despraz.
Virgen Santa María...

Este monj' ordinnado éra, segund' oí,
muit', e mui ben sa orden tiínna, com' aprendí;
mas o démo arteiro o contorvou assí
que o fez na adega bever do vinn' assaz.
Virgen Santa María...

Pero beved' estava muit', o monge quis s' ir
dereit' aa eigreja; mas o dém' a saír
en figura de touro o foi, polo ferir
con séus córnos merjudos, ben como touro faz.
Virgen Santa María...

Quand' esto viu o monge, fèramên s' espantou
e a Santa María mui de rijo chamou,
que ll' apareceu lógu' e o tour' amẽaçou,
dizendo: “Vai ta vía, muit' és de mal solaz.”
Virgen Santa María...

Pois en figura d' óme pareceu-ll' outra vez,
longu' e magr' e veloso e negro come pez;
mas acorreu-lle lógo a Virgen de bon prez,
dizendo: “Fuge, mao, mui peor que rapaz.”
Virgen Santa María...

Pois entrou na eigreja, ar pareceu-ll' entôn
o démo en figura de mui bravo leôn;
mas a Virgen mui santa déu-lle con un bastôn,
dizendo: “Tól-t', astroso, e lógo te desfaz.”
Virgen Santa María...

Pois que Santa María o séu monj' acorreu,
como vos ei ja dito, e ll' o medo tolleu
do démo e do vinno, con que éra sandeu,
disse-ll': “Oi mais te guarda e non sejas malvaz.”
Virgen Santa María...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: