Ali u a pẽedença do pecador vai minguar

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Ali u a pẽedença do pecador vai minguar
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 155
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

Observación 1:

TEXTO

Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar,
acórre Santa María | a quena sabe rogar.

Du o pecador promete | de seer amigo de Déus †CSM 155:3Synaeresis is very clearly required in seer here, as the whole word is laid under a single ligature in the music in [E] and [T]. However, the two notes of the ligature allow the word to keep its two natural syllables when sung.
e se partir de pecado | e enmendar tórtos séus
e o non compr' é perdudo, | según conta San Matéus;
mas Santa María póde | tod' aquest' enderençar. †CSM 155:6Elmes misses the final r in enderençar.
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Ca séu Fillo faz por ela | mais que por null' outra ren;
e porend' as nóssas culpas | enmenda por nós mui ben,
que non sejamos perdudos; | e por est' é de bon sen
quena ama e a sérve | e sabe en ela fïar,
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

En térra d' Aleixandría | ouve un mui malfeitor
cavaleiro, mui sobejo | e mui brav' e roubador;
mais pois vẽo a vellece, | sentiu-se por pecador
e foi a un óme santo | séus pecados confessar.
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

El déu-lle por pẽedença | que a Ultramar roméu
fosse, e el respondeu-lle: | “Esto vos non farei éu.”
“Pois jajũade.” “Non pósso.” | Disse-lle: “Par Sant' Andréu,
nen esmólna non faredes?” | “Non, ca non tenno que dar.”
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Quando viu aquel sant' óme | que non podía fazer
aquelo que ll' el mandava, | disse-ll': “Ide-mi trager
este pichél chẽo d' agua, | e podedes lóg' aver
perdôn de vóssos pecados, | sen null' outr' afán levar.”
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Quand' o véllo, de pecados | carregad', aquest' oiu,
muit' alégre do sant' óme | atán tóste s' espediu
e con séu pichél por agua | foi; mais ela lle fugiu
dũa fonte, que sól gota | non pude dela fillar.
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Mas foi-se lóg' a un río | que corría préto d' i,
ar fugiu-lle lóg' a agua, | per quanto éu aprendí;
e assí passou dous anos, | per com' éu escrito vi,
que agua coller non pude, | nen sól bever nen gostar.
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

E dous anos provou esto, | que nunca pod' avĩir
d' aquel pichél encher d' agua | neno mandado comprir
que ll' o ermitán mandara; | e fillou-s' a comedir
que Déus per ren non quería | séus pecados perdõar,
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Mas que por Santa María | podía aver perdôn,
se a serviss' e posésse | en ela séu coraçôn;
entôn rogou-lle chorando, | des i pediu-lle por don
que aquele pichél d' agua | podésse chẽo levar.
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

E disse-lle: “Sennor, róga | a téu Fillo, se te praz,
que a mi fazer non queira | o que a beschas non faz
nen a aves.” E aquesto | dizía chorand' assaz,
e a séu pichél catando, | ouv' ên dúas a chorar
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Lágrimas dentro, e chẽo | foi o pichél dessa vez;
e el quando viu aquesto, | atán alégre se fez,
que ao ermitán foi lógo | e diss': “A Sennor de prez, †CSM 155:45The word ao is compressed by synaeresis to one metrical syllable here, but it falls on a two-note ligature in the music.
Madre de Déus, me fez esto | por me de coita tirar,
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

Que de mias lágrimas dúas | enchí tod' este pichél.”
Quando viu o ermitano | este miragre tan bél,
loou muit' a Virgen santa, | de Déus Madr' e Manüél,
e fez per toda a térra | este miragre mostrar,
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...

De que foi Santa María, | a Sennor espirital,
loada muito de todos, | que aos coitados val
sempre nas mui grandes coitas | e ar guarda-os de mal;
porên Déus muito cofonda | quena non quisér loar.
Alí u a pẽedença | do pecador vai minguar...MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: