Aos seus acomendados a Virgen tost’ á livrados

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Aos seus acomendados a Virgen tost’ á livrados
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 83
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

Observación 1:

TEXTO

Aos séus acomendados
a Virgen tóst' á livrados.

De mórtes e de prijões;
e por aquesto, varões,
sempr' os vóssos corações
en ela sejan firmados.
Aos séus acomendados...

E desto Santa María
de Sopetrán fez un día
miragr' en Andaluzía
a un que por séus pecados
Aos séus acomendados...

Fora caer en cativo,
u jazía tan esquivo,
que non cuidou saír vivo
ante marteiros dobrados
Aos séus acomendados...

Que lle davan e gran pẽa,
porque éra de Lucẽa.
Sen tod' est', en gran cadẽa
de noite tras cadẽados
Aos séus acomendados...

Jazía e en escura
cárcer e en gran ventura
de morrer. Porên na pura
Virgen tornou séus cuidados,
Aos séus acomendados...

Que en Sopetrán aóran
muitos e ant' ela chóran;
porên muito non demóran
que non sejan perdõados
Aos séus acomendados...

D' érros e de maos feitos;
demais cégos e contreitos
sãa, e gafos maltreitos
e muitos demonïados
Aos séus acomendados...

E d' outras enfermedades,
e que por sas pïedades
saca de catividades
muitos, foss' el nos sacados.
Aos séus acomendados...

Este rógo lle fezéra
muitas vezes e disséra,
u el preitejado éra
por moravidís tallados
Aos séus acomendados...

Que pagar avía cedo.
E el jazend' en gran medo,
viu as pórtas abrir quedo
da cárcer, e viu britados
Aos séus acomendados...

Séus férros e que dormían
os que o guardar soían,
que tan gran sono avían
que non éran acordados.
Aos séus acomendados...

El, quand' esto viu, ergendo
se foi pass', e pois correndo
fogiu e, segund' aprendo,
chegou a días contados
Aos séus acomendados...

A Sopetrán, cabo Fita.
E pois esta cousa dita
ouve, lógo foi escrita
e muitos loores dados
Aos séus acomendados...

Aa Virgen grorïosa,
Madre de Déus pïadosa,
porque sempr' é poderosa
d' acorrer aos coitados.
Aos séus acomendados...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: