Atal Sennor é bõa que faz salva-lo pecador

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Atal Sennor é bõa que faz salva-lo pecador
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 96
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

Observación 1:

TEXTO

Atal Sennor
é bõa que faz salvá-lo pecador.

Aquesto digu' éu por Santa María,
a que muito pesa de quen folía
faz, e que maneira busca e vía
que non cáia óme dun érr' en peior.
Atal Sennor...

Dest' un miragre vos darei recado,
que a Virgen fez fremos' e preçado;
e se éu podér, per mi vos mostrado
será, por que ajades dele sabor.
Atal Sennor...

Esto foi dun óme que feit' ouvéra
prazer aa Virgen quant' el podéra;
mais pẽedença prender non quiséra
per conssello do démo enganador.
Atal Sennor...

El assí andand', un día passava
per un gran mont' u companna estava
de ladrões con ũu que andava
con eles, que éra de todos maior.
Atal Sennor...

E quand' est' óme viron, se leixaron
correr lóg' a el; e poi-lo fillaron
fóra do caminn', o escabeçaron
por mandado daquel mao roubador.
Atal Sennor...

Dalí fogiron poi-lo feit' ouvéron.
E a quarto día per i vẽéron
dous frades mẽores, e vózes déron
o córp' e a tésta, ond' eles pavor
Atal Sennor...

Ouvéron; e meteron ben femença
com' as vózes dizían: “Pẽedença
nos dade, por Déus e por sa creença,
por que non soframos pẽa nen door.”
Atal Sennor...

Primeir' os frades foron espantados
do que oíron; mas pois acordados
foron, a tést' e o córpo juntados
viron, e disséron: “Polo Salvador,
Atal Sennor...

Vós, córp' e tésta, por Déus conjuramos
que per vós desto verdade sabiamos.”
Respôs a cabeça: “Ja outorgamos
per que cada un seja ên sabedor
Atal Sennor...

De vós.” E contou como o mataran
e come dïabres a alma cuidaran
levar que sen confissôn lle acharan.
“Mas non quis a Virgen, das outras mellor,
Atal Sennor...

Que per nulla ren o démo levasse
mia alma, mais que a tésta tornasse
a méu córpo, e que me confessasse;
e ela des i foi mia aguardador.”
Atal Sennor...

Quand' est' oíron, lógo mantenente
fezéron os frades vĩir gran gente,
e confessou-se verdadeiramente
ant' eles e disse: “Amigos, se for
Atal Sennor...

Vósso prazer, rógo-vos que roguedes
a Déus por mi e me ll' acomendedes,
ca bẽes aquí vós me veeredes
agora jazer mórto e sen coor.
Atal Sennor...

Bẽes assí com' el disse foi feito
e o séu córpo tan tóste desfeito;
e os ómees, pois viron tal preito,
aa Virgen déron porên gran loor.
Atal Sennor...

MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: