Pera toller gran perfia

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Pera toller gran perfia
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 85
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Pera toller gran perfía
ben dos corações,
demóstra Santa María
sas grandes visiões.

Onde direi un miragre que en Englatérra
demostrou Santa María, a que nunca érra,
por converter un judéu que prenderan ladrões,
a que chagas grandes déran e pois torcillões.
Pera toller gran perfía...

Os ladrões que fezéron est' éran crischãos;
e poi-lo ouvéron feito, ataron-ll' as mãos
e os pées e déron-lle muitas con bastões,
que lles esterlĩis désse, ca non pipïões.
Pera toller gran perfía...

Desta guisa o tevéron fóra do caminno
atad' en ũa gran casa vélla, o mesquinno;
e déron-lle pan e agua aqueles peões,
en tal que lles non morress' e ouvéssen quinnões
Pera toller gran perfía...

Do séu aver. Mais el conas pẽas que sofría
adormeceu, e en sonnos viu Santa María
mais fremosa que o sól; e lógo ll' as prijões
quebrantou, e foi guarido de todas lijões.
Pera toller gran perfía...

E pois que sonnou aquesto, foi lógo despérto,
ar viu-a espért' estando, de que foi ben cérto;
e por saber mais quen éra, fez sas orações
que lle dissésse séu nome, e dar-ll-ía dões.
Pera toller gran perfía...

E ela lle disse lógo: “Para-mi ben mentes,
ca éu sõo a que tu e todos téus parentes
avedes mui gran desamor en todas sazões,
e matastes-me méu Fillo come mui felões.
Pera toller gran perfía...

E porên mostrar-te quéro o ben que perdedes
e o mal que, pois morrerdes, lógo averedes,
que en min e en méu Fillo vóssas entenções
tornedes e recebades bõos gualardões.”
Pera toller gran perfía...

Entôn o pres pela mão e tiró-o fóra
dalí, e sobr' un gran monte o pos essa óra
e mostrou-lle un gran vale chẽo de dragões
e d' outros dïabos, negros mui mais que carvões,
Pera toller gran perfía...

Que mais de cen mil maneiras as almas pẽavan
dos judéus, que as cozían e pois ar assavan
e as fazían arder assí como tições,
e queimando-lle-las barvas e pois os grinões.
Pera toller gran perfía...

Quand' o judéu viu aquesto, foi end' espantado;
mais tan tóste foi a outro gran monte levado
u viu seer Jesú-Cristo con religïões
d' ángeos, que sempre cantan ant' el doces sões.
Pera toller gran perfía...

E viu de muitas maneiras i santas e santos
muit' alégres, que cantavan saborosos cantos,
que rógan polos crischãos que Déus d' ocajões
os guarde e do dïab' e de sas tentações.
Pera toller gran perfía...

Santa María lle disse, pois est' ouve visto:
“Estes son méus e de méu Fillo, Déus Jesú-Cristo,
con que serás se crevéres en el e leitões
comeres e leixares a degolar cabrões.”
Pera toller gran perfía...

Pois que Santa María lle diss' este fazfeiro,
leixó-o; e el foi-se lóg' a un mõesteiro
u achou un sant' abade con séus compannões,
que partiron mui de grado con el sas rações.
Pera toller gran perfía...

E pois que ant' o convento contou quanto vira,
o abad' o fez crischão lógo sen mentira;
e deste feito foron pelas térras pregões,
por que a Santa María déron ofreções.
Pera toller gran perfía...MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: