Quen a festa e o dia

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Quen a festa e o dia
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 195
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Quena fésta e o día
da mui Grorïosa
quisér guardar todavía,
seer-ll-á pïadosa.

E desto contado
per mi mui de grado
será e mostrado
que a que nos guía,
a mui Precïosa,
fez miragre sinaado,
come poderosa,
Quena fésta e o día...

Dun bon cavaleiro
d' armas, que senlleiro
con séu escudeiro
a un tornei ía
e viu mui fremosa
meninna en un terreiro
e muit' amorosa.
Quena fésta e o día...

El nunca quiséra
casar, mas mui féra-
mente garçôn éra;
porên lle fazía
sa luxurïosa
voontade que ouvéra
sempr' e boliçosa,
Quena fésta e o día...

Que a cobiiçasse
e a demandasse
e sigo levasse,
e que avería
noite mui viçosa,
se con ela albergasse,
e mui saborosa.
Quena fésta e o día...

A séu padr' aginna
mandou da meninna,
dessa fremosinna,
que el lle daría
per que menguadosa
nunca fosse nen mesquinna,
mais sempr' avondosa.
Quena fésta e o día...

E el con pobreza,
por gãar requeza
fez grand' avoleza,
disse que querría;
e mui vergonnosa-
mente lla déu con vileza,
ca non por esposa.
Quena fésta e o día...

Pois lla outorgada
ouve e levada
dentr' a sa pousada,
ela se changía,
dizend': “Ai, coitosa,
nunca mais serei chamada
virgen omildosa.”
Quena fésta e o día...

U ela chorava,
el lle demandava
como se chamava.
Diss' ela: “María
a malavegosa,
que en quant' éu receava
caí com' astrosa;
Quena fésta e o día...

Ca sempr' éu guardara,
pois sábad' entrara,
sa noit' e punnara
de tẽer vigía
pola desejosa
vida gãar, que achara
cérta, non dultosa.”
Quena fésta e o día...

Quand' el est' oído
ouve, esmarrido
foi e mui partido
do que cometía;
e ant' a chorosa
se connoceu por falido,
pois religïosa
Quena fésta e o día...

Éra ben na mente.
Porên mantenente
a un séu sergente
diz: “A abadía
que é en Tolosa
mi léva, de San Clemente,
esta querelosa.
Quena fésta e o día...

E di lóg' a essa
que é abadessa,
que nunca condessa
sigo collería
que mais proveitosa
lle seja, ca, mia promessa,
non é revoltosa.”
Quena fésta e o día...

Ei-la no convento,
e el, non con cento,
no torneamento,
u mórte prendía
mui perigoosa;
e i ouv' enterramento
na praça ervosa.
Quena fésta e o día...

O convent' estando
a el asperando
muit' e preguntando
quando chegaría;
mais lá mui queixosa
a moça foi por el, quando
ouve sospeitosa
Quena fésta e o día...

Sa vida, e fórte
temeu del sa mórte.
Mas déu-ll' ên conórte
de noit' u durmía
a mui Gracïosa,
dizendo: “Daquel sa sórte
non é temerosa,
Quena fésta e o día...

Ca ja é na vida
santa e comprida.
Mas tu sen falida
mia messagería
faz com' aguçosa
à abadessa, que ida
faça mui trigosa
Quena fésta e o día...

Alí u lidaron,
ca ben i mataron
e ar enterraron
aquel que t' avía
por muit' enganosa-
mente, e a el tiraron
daquest' amargosa
Quena fésta e o día...

Vida e desérta;
de que será cérta
quando vir abérta-
mente que nascía
ũa deleitosa
rósa; porên sen reférta
vaa i goiosa.”
Quena fésta e o día...

A moça, que sage
foi, aquel vïage
fez com' é usage;
foi quant' ir podía
aa mui brïosa
abadess' e séu message
contou mederosa-
Quena fésta e o día...

Ment'. E ela disse:
“Non foi quen oísse
nunca neno visse
est' e éu sandía
e mui revatosa
sería se i saísse
por ti, mentirosa.”
Quena fésta e o día...

A moç' esperduda
se foi, e vïúda
a Virgen sannuda
ouve que dizía:
“Tórn' à orgullosa
abadessa atrevuda
e mui desdennosa,
Quena fésta e o día...

E dá-lle sinaes
de pecados taes
que fez mui mortaes,
per que ir devía
aa espantosa
perdiçôn, porque fez maes
come vil lixosa.”
Quena fésta e o día...

A moça mui quedo
llo diss' e con medo.
E a dona cedo
meteu-se na vía
muit' apressurosa-
ment', e non guardou degredo,
e foi afanosa
Quena fésta e o día...

En desoterrá-lo
e dalí levá-lo
e depois deitá-lo
como merecía;
ca maravillosa
vertude fez en mostrá-lo
a mui vertüosa.
Quena fésta e o día...

Dalí adeante
foi mui ben andante
a moça, que ante
muito mal sofría
da mui despeitosa
abadessa de talante
brava e sannosa.
Quena fésta e o día...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: