Quen entender quiser

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Quen entender quiser
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 130
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Quen entender quisér, entendedor
seja da Madre de Nóstro Sennor.

Ca ela faz todo ben entender,
e entendendo nos faz connocer
Nóstro Sennor e o séu ben aver
e que perçamos do démo pavor,
Quen entender quisér, entendedor...

En cujo poder outras donas van
metê-los séus, e coita e afán
lles fazen sofrer, atal costum' an;
porên non é leal o séu amor.
Quen entender quisér, entendedor...

As outras fazen óme seer fól
e preçan-s' ende, assí seer sól;
mais esta nos dá sis' e faz-nos pról
e guarda-nos de fazê-lo peior.
Quen entender quisér, entendedor...

As outras dan séu ben fazendo mal,
e esta dando-o sempre mais val;
e queno gaannad' á, non lle fal,
senôn se é mui mao pecador.
Quen entender quisér, entendedor...

As outras muitas vezes van mentir,
mas aquesta nunca non quér falir;
e porende, quen se dela partir
Déu-lo cofonda, per u quér que for.
Quen entender quisér, entendedor...

As outras nos fazen muit' esperar
polo séu ben e por el lazerar,
mas esta non quér con séu ben tardar
e dá-nos ben d' outros bẽes maior.
Quen entender quisér, entendedor...

E porên séu entendedor serei
enquant' éu viva, e a loarei
e de muitos bẽes que faz direi
e miragres grandes, ond' ei sabor.
Quen entender quisér, entendedor...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: