Quen mui ben quiser o que ama guardar

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Quen mui ben quiser o que ama guardar
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 64
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Quen mui ben quisér o que ama guardar,
a Santa María o dev' a encomendar.

E dest' un miragre, de que fiz cobras e son,
vos direi mui grande, que mostrou en Aragôn
Santa María, que a mollér dun infançôn
guardou de tal guisa, por que non podéss' errar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Esta dona, per quant' éu dela oí dizer,
apósta e ninna foi, e de bon parecer;
e por aquesto a foi o infançôn prender
por mollér, e foi-a pera sa casa levar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Aquel infançôn un mui gran temp' assí morou
con aquela dona; mais pois s' ir dalí cuidou
por ũa carta de séu sennor que lle chegou,
que avía guérra e que o foss' ajudar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Ante que movesse, disse-ll' assí sa mollér:
“Sennor, pois vos ides, fazede, se vos prouguér,
que m' encomendedes a alguên, ca m' é mestér
que me guarde e que me sábia ben consellar.”
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

E o infançôn lle respondeu entôn assí:
“Muito me praz óra daquesto que vos oí;
mais ena igreja mannãa seremos i,
e entôn vos direi a quen vos cuid' a leixar.”
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Outro día foron ambos a missa oír,
e pois foi dita, u se lle quis el espedir,
chorand' entôn ela lle começou a pedir
que lle désse guarda por que ouvéss' a catar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

E ar ele, chorando muito dos ollos séus,
mostrou-ll' a omagen da Virgen, Madre de Déus,
e disse-ll': “Amiga, nunca os pecados méus
sejan perdõados, se vos a outri vou dar
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Senôn a esta, que é Sennor Espirital,
que vos póde ben guardar de posfaz e de mal;
e porende a ela rógu' éu, que pód' e val,
que mi vos guarde e leix' a min cedo tornar.”
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Foi-s' o cavaleiro lógo dalí. Mas, que fez
o dïabr' arteiro por lle toller séu bon prez
a aquela dona? Tant' andou daquela vez
que un cavaleiro fezo dela namorar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

E con séus amores a poucas tornou sandeu;
e porend' ũa sa covilleira cometeu
que lle fosse bõa, e tanto lle prometeu
que por força fez que fosse con ela falar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

E disse-ll' assí: “Ide falar con mia sennor
e dizede-lle como moiro por séu amor;
e macar vejades que lle desto grave for,
nona leixedes vós porên muito d' aficar.”
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

A mollér respôs: “Aquesto de grado farei,
e que a ajades quant' éu podér punnarei;
mas de vóssas dõas me dad', e éu llas darei,
e quiçai per esto a poderei enganar.”
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Diss' o cavaleir': “Esto farei de bon talán.”
Lóg' ũas çapatas lle déu de bon cordován;
mais a dona a trouxe peor que a un can
e disse que per ren non llas quería fillar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Mais aquela vélla, com' éra mollér mui vil
e d' alcaiotaría sabedor e sotil,
por que a dona as çapatas fillasse, mil
razões lle disse, trões que llas fez tomar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

Mais a mesquinna, que cuidava que éra ben,
fillou lógo as çapatas, e fez i mal sen;
ca u quis calçá-la ũa delas, ja per ren
fazer nono pode, nena do pée sacar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

E assí esteve un ano e ben un mes,
que a çapata ao pé assí se ll' aprês
que, macar de toller-lla provaron dous nen tres,
nunca lla podéron daquel pée descalçar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...

E depós aquest' a poucos días recodiu
séu marid' a ela, e tan fremosa a viu
que a lógo quis; mas ela non llo consentiu
atá que todo séu feito ll' ouve a contar.
Quen mui ben quisér o que ama guardar...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: