Santa Maria sempr’ os seus ajuda

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Santa Maria sempr’ os seus ajuda
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 62
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Santa María sempr' os séus ajuda
e os acórr' a gran coita sabuda.

A qual acorreu ja ũa vegada
a ũa dona de França coitada,
que por fazer ben tant' endevedada
foi que sa erdad' ouvéra perduda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

Se non fosse pola Virgen María
que a acorreu, todo quant' avía
perdud' ouvéra; que ja non podía
usura sofrer, tant' éra creçuda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

E macar a dona de gran linnage
éra, non quiséron dela menage
séus devedores; mais déu-lles en gage
séu fill', onde foi pois mui repentuda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

Ca daquesto pois pres mui gran quebranto,
porque a usura lle creceu atanto
que a non podía pagar por quanto
avía, se d' al non foss' acorruda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

E porque achar non pode consello
nos que fïava, porend' a concello
non ousou saír, mas ao Espello
das Vírgẽes foi ben come sisuda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

E de coraçôn que a acorresse
lle rogou entôn, como non perdesse
séu fill' en prijôn, mais que llo rendesse.
E sa demanda lle foi ben cabuda;
Santa María sempr' os séus ajuda...

Ca ben como se lle ouvésse dito
Santa María: “vai, e dar-ch-ei quito
téu fillo do usureiro maldito”,
assí foi ela léd' e atrevuda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

E cavalgou lógo sen demorança
e foi a séu fillo con esperança,
e viu-o estar u fazían dança
a gente da vila, qu' esteve muda,
Santa María sempr' os séus ajuda...

Que non disse nada quand' o chamava:
“ven acá, méu fillo”, e poi-lo deitava
depós si na bestia que o levava
per meia a vila, de todos vïúda.
Santa María sempr' os séus ajuda...

Que sól non disséron: “Dona, onde vẽes?”
nen “de que o lévas, gran tórto nos tẽes.”.
Esto fez a Virgen que ja outros bẽes
fez e sempre faz, ca dest' é tẽuda.
Santa María sempr' os séus ajuda...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: