Como o demo cofonder

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Como o demo cofonder
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 407
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO

Como o démo cofonder,
nos quér acorrer
Santa María e valer
e del defender.

Dest' un miragre vos contarei que vi
escrit' en livro, e dizía assí
com' oïredes adeante per mi,
que foi a Virgen fazer
Como o démo cofonder...

En un cativo d' óme que foi errar
porque do pée en ũa pédra dar
foi e doeu-se; e porên braadar
começou e descreer:
Como o démo cofonder...

“Aquesta pédra o démo a ficou
aquí por mi que mi méu pée britou;
e pois que póde tan muit', a el mi dou
e non quér' en Déus creer.”
Como o démo cofonder...

Aquesto disse con gran sanna mortal;
e lóg' alí o prendeu un tan gran mal,
que come tolleito se parou, atal
que cuidou lóg' a morrer.
Como o démo cofonder...

E demais la vista dos ollos perdeu,
e o poder do córpo si ll' ar tolleu,
e con mui gran coita en térra caeu
que se non pod' end' erger.
Como o démo cofonder...

Mas séus parentes o fillaron dalí
e o levaron a sa casa, e i
o deitaron en un leito e assí
leixárono i jazer.
Como o démo cofonder...

E pidindo por Déus jouv' i gran sazôn,
chorand' e rogando-lle de coraçôn
que dos séus érros podéss' aver perdôn
e que lle foss' ên prazer.
Como o démo cofonder...

Mas pois, na fésta en que Déus resurgiu,
dos madodinnos a campãa oiu
e ũa dona cabo si estar viu,
e começou-ll' a dizer:
Como o démo cofonder...

“Porque sofriste téu mal e ta door
en paz, porende praz a Nóstro Sennor
que cedo sães e recebas sabor
per que póssas ben viver.
Como o démo cofonder...

E cre' i óra esto que ti digu' éu:
fas que te léven tóst' ant' o altar méu;
e pois i fores, saúd' o córpo téu
lógo poderá aver.”
Como o démo cofonder...

Respôs el: “Esto farei lógo de pran.”
E feze-s' entôn levar i manamán,
e tornou são, pela do bon talán,
a de que Déus quis nacer.
Como o démo cofonder...

MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: