Como podemos a Deus gradeçer

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Como podemos a Deus gradeçer
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 423
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO

Como podemos a Déus gradecer
quantos bẽes el por nós foi fazer.

Por nós fez el céo, térra e mar,
ca pera si non avía mestér;
e quen aquesto creer non quisér,
a pïedade de Déus quér negar.
Como podemos a Déus gradecer...

De com' el fez a luz e a crïou,
ben semella séu feit', amigos méus;
pero mas foi u por salvá-los séus
o séu lume na Virgen ensserou.
Como podemos a Déus gradecer...

E u os céos fez e estendeu,
ben semella óbra de mui gran sen;
mas maior foi, a queno catar ben,
u por seer óme deles decendeu.
Como podemos a Déus gradecer...

E u a térra fez, mostrou ben qual
poder avía; mas quen comidir,
por mais terrá u por nos remiír
andou en ela e sofreu gran mal.
Como podemos a Déus gradecer...

E u a lũa e o sól qu' é luz
crïou, grand' óbra e mui nóbre fez;
pero mais foi u chus negros ca pez
tornaron u por nós pres mórt' en cruz.
Como podemos a Déus gradecer...

E u as strelas fez, de cérto sei
que en fazê-las non fillou afán;
pero mais foi u per elas a pran
dos Reïs foi aorado por Rei.
Como podemos a Déus gradecer...

E u os peixes, per com' aprendí,
crïou das aguas, com' escrito jaz,
gran cousa foi; mas mui maior assaz
u sobr' elas andou por nós aquí.
Como podemos a Déus gradecer...

E u as aves, com' el por ben viu,
que voassen no aire fazer quis,
muito foi; mas desto vos faço fis
que mais fez por nós u per el subiu.
Como podemos a Déus gradecer...

E u bestias, per com' o 'scrito diz,
fez de naturas muitas mais ca mil,
muito foi; pero mais u eno vil
presév' ontr' elas jouv' o mui fiíz.
Como podemos a Déus gradecer...

E u fez óme apóst' e mui bél
a que déu entendiment' e razôn,
muito foi; pero mais u pres paxôn
polo salvar e mórte mui crüél.
Como podemos a Déus gradecer...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: