Des oge mais quer’ eu trobar

De Cancioneros Musicales Españoles
Revisión del 09:30 5 ene 2015 de Iria (discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Des oge mais quer’ eu trobar
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 1
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO

Des oge mais quér' éu trobar
pola Sennor onrrada,
en que Déus quis carne fillar
bẽeita e sagrada,
por nos dar gran soldada
no séu reino e nos erdar
por séus de sa masnada
de vida perlongada,
sen avermos pois a passar
per mórt' outra vegada.

E porên quéro começar
como foi saüdada
de Gabrïél, u lle chamar
foi: “Benaventurada
Virgen, de Déus amada:
do que o mund' á de salvar
ficas óra prennada;
e demais ta cunnada
Elisabét, que foi dultar,
é end' envergonnada”.

E demais quéro-ll' enmentar
como chegou canssada
a Beleên e foi pousar
no portal da entrada,
u pariu sen tardada
Jesú-Crist', e foi-o deitar,
como mollér menguada,
u deitan a cevada,
no presév', e apousentar
ontre bestias d' arada.

E non ar quéro obridar
com' ángeos cantada
loor a Déus foron cantar
e “paz en térra dada”;
nen como a contrada
aos tres Reis en Ultramar
ouv' a strela mostrada,
por que sen demorada
vẽéron sa oférta dar
estranna e preçada.

Outra razôn quéro contar
que ll' ouve pois contada
a Madalena: com' estar
viu a pédr' entornada
do sepulcr' e guardada
do ángeo, que lle falar
foi e disse: “Coitada
mollér, sei confortada,
ca Jesú, que vẽes buscar,
resurgiu madurgada.”

E ar quéro-vos demostrar
gran lediç' aficada
que ouv' ela, u viu alçar
a nuv' enlumẽada
séu Fill'; e pois alçada
foi, viron ángeos andar
ontr' a gent' assũada,
mui desaconsellada,
dizend': “Assí verrá julgar
est' é cousa provada.”

Nen quéro de dizer leixar
de como foi chegada
a graça que Déus envïar
lle quis, atán grãada,
que por el' esforçada
foi a companna que juntar
fez Déus, e enssinada,
de Spírit' avondada,
por que soubéron preegar
lógo sen alongada.

E, par Déus, non é de calar
como foi corõada,
quando séu Fillo a levar
quis, des que foi passada
deste mund' e juntada
con el no céo, par a par,
e Reínna chamada,
Filla, Madr' e Crïada;
e porên nos dev' ajudar,
ca x' é nóss' avogada.


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: