El Escorial - Biblioteca del Monasterio - Ms. T j 1

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


Se trata de uno de los manuscritos originales de las Cantigas de Santa María de Alfonso X el Sabio, que se conserva en la Biblioteca del Monasterio de Escorial, signatura manuscrito T.j.1. Debe distinguirse del Códice principal del Escorial. Las obras que tiene este en cuestion son:


Nº de aparición en el manuscrito Nombre
6568A creer devemos que todo pecado
6871A Grorïosa grandes faz
5154A Madre de Deus devemos tẽer mui cara
8992A Madre de Deus onrrada chega sen tardada
184185A Madre de Deus tant’ á en si gran vertude
172173A Madre de Jesu Cristo que ceos, terras e mares fez
147150A Madre do que a bestia de Balaam falar fez
156157A Madre do que de terra primeir’ ome foi fazer
48A Madre do que livrou dos leões Daniel
610A que do bon rei Davi de seu linnage decende
178179A que faz o ome morto resurgir
169170A que por nos salvar fezo Deus Madr’ e Filla
114117A que serven todolos celestiaes
6770A Reinna groriosa tant’ é de gran santidade
140143A Santa Maria dadas sejan loores onrradas
8285A Santa Maria mui bon servir faz
162163A sas figuras muit’ onrrar
134137A Virgen en que é toda santidade
4245A Virgen mui groriosa
9194A Virgen nos dá saud’ e tolle mal
4548A Virgen Santa Maria tant’ é de gran piedade
812A Virgen Santa Maria todos a loar devemos
97100A Virgen sempr’ acorrer, acorrer
4144A Virgen, Madre de Nostro Sennor
8689Acorrer-nos pode e de mal guardar
7982Ai Santa María, quen se per vós guía
155156Ali u a pẽedença do pecador vai minguar
8386Aos seus acomendados a Virgen tost’ á livrados
135138Aquel podedes jurar que é ben de mal guardado
1317Assi como Jesucristo estando na cruz salvou un ladron
9699Atal Sennor é bõa que faz salva-lo pecador
5558Atant’ é Santa Maria de toda bondade bõa
101104Ben pod’ a Sennor sen par fazer oir e falar
7376Ben pod’ as cousas feas fremosas tornar
189190Ben pode Santa Maria guarir de toda poçon
179180Ben sab’ a que pod’ e val fisica celestial
174175Como aa Virgen pesa de quen erra a ciente
2327Como Deus fez vĩo d’ agua
164165Como deve dos crischãos seer a Virgen onrrada
194195Como o nome da Virgen é aos bõos fremoso
5356Como pod’ a Groriosa mui ben enfermos sãar
166167Como poden per sas culpas
119122Como somos per consello do demo perdudos
144147Con razon é d’ averen gran pavor
115118Con seu ben sempre ven
188189Coraçon d’ om’ ou de moller
7780Da que Deus mamou o leite do seu peito
8073De graça chẽa e d’ amor
148151De mui grandes periglos
158159De muitas guisas los presos
5861De muitas guisas nos guarda de mal
121124De muitas maneiras busca a Virgen esperital
123126De Santa Maria sinal qual xe quer
126129De toda chaga ben pode guarir
129132De todo mal e de toda ferida
9497De vergonna nos guardar punna todavia
116119Dereit’ é de lume dar
108111Dereit’ é de s’ end’ achar mal quen fillar perfia
15Des oge mais quer’ eu trobar
157158Deus por sa Madre castiga
182183Deus que mui ben barata
4284Don Afonso de Castela
131134En tamanna coita non pode seer
168169En todo logar á poder
111114En todo tempo faz ben
142145Ena gran coita sempr’ acorrer ven
7083Eno nome de Maria
6063Entre Ave e Eva
118121Fazer pode d’ outri vive-los seus fillos
149152Fol é a desmesura
6164Fol é o que cuida
5659Gran dereit’ é de seer seu miragre mui fremoso
3438Gran dereit’ é que fill’ o demo por escarmento
187 y 394187Gran fe devia om’ aver en Santa Maria
105108Gran piadad’ e mercee e nobreza
3337Gran poder á de mandar o mar e todolos ventos
1923Gran sandece faz quen se por mal filla
170171Loar devemos a que sempre faz ben
1115Macar ome per folia agi~a caer/ pod’ en pecado
2428Madre de Deus, non pod’ errar quen en ti á fiança
37Mais nos faz Santa Maria a seu fillo perdõar
139142Maravillosos e piadosos
3741Miragres fremosos faz por nos Santa Maria
122125Miragres muitos pelos reis faz
5255Mui gran dereit’ é d’ as bestias obedecer
2226Mui gran poder á a Madre de Deus
5760Mui grandes noit’ e dia
3640Muit’ amar devemos
125128Muit’ é mayor o ben-fazer
192 y 397193Muitas vegadas o dem’ enganados ten os omes
26Muito devemos varões loar a Santa Maria
8790Muito punna d’ os seus onrar
99102Muito se deven te~er por gentes de mal recado
3034Muito valvera mais, se Deus m’ ampar
4952Ben com’ aos que van per mar
112115Nas coitas devemos chamar
2933Nas mentes senpre te~er
165 y 395166Niun poder deste mundo
98101Non dev’ a Santa Maria mercee pedir
5053Non deve null’ ome desto per ren dultar
2731Non devemos por maravilla te~er
2630Non é gran cousa se sabe bon joizo dar
127130Non pod’ ome pela Virgen tanta coita endurar
7881Non pode prender nunca morte vergonnosa
159160Non sofre Santa Maria de seeren perdidosos
177178Non vos é gran maravilla de lum’ ao cego dar
9396Nulla enfermidade
104107Nunca ja pod’ aa Virgen ome tal pesar fazer
3539O que a Santa Maria der algo ou prometer
1216O que a Santa Maria mais despraz
191192O que de Santa Maria sa mercee ben gaanna
8487O que en Santa Maria crever ben de coraçon
145148O que pola Virgen de grado
124127O que pola Virgen leixa
7578Omildade con pobreza
2529Pagar ben pod’ o que dever
1418Par Deus, muit’ é gran razon
8184Par Deus, tal sennor muito val
8588Pera toller gran perfia
181182Pero que seja a gente d’ outra lei e descreuda
183184Pesar á Santa Maria
163164Pode por Santa Maria o mao perde-la fala
161162Poder á Santa Maria a Sennor de piadade
185188Poder á Santa Maria grande d’ os seus acorrer
136139Poi-las figuras fazen dos santos renenbrança
3842Pois que Deus quis da Virgen fillo seer
4242Pois que dos Reis
175176Por dereito ten a Virgen
1822Por nos de dulta tirar
913Por que nos ajamos sempre, noit’ e dia
113116Por razon tenno d’ obeder
4649Porque ajan de seer seus miragres mais sabudos
4346Porque é Santa Maria leal e mui verdadeira
4293Porque trobar é cousa en que jaz
190191Pouco devemos preçar
106109Prijon forte nen dultosa
6669Quantos en Santa Maria esperança an
120123Quantos me creveren loarán
195196Quen a festa e o dia
138141Quen a Santa Maria de coraçon rogar
5962Quen a Virgen ben servir
103106Quen a Virgen ben servirá
143146Quen algu~a cousa quiser pedir
9598Quen aos servos da Virgen
519Quen as coitas deste mundo ben quiser sofrer
7679Quen as sas figuras da Virgen partir
6366Quen ben serv’ a Madre do que quis morrer
160161Quen bõa dona querrá loar
146149Quen comendar de coraçon
107110Quen crever na Virgen santa
7275Quen diz mal da rei~a espirital
1620Quen dona fremosa e bõa quiser amar
130133Quen entender quiser
4447Quen fiar na madre do Salvador
132135Quen leixar Santa Maria
3236Quen loar podia
6467Quen mui ben quiser o que ama guardar
141144Quen muit’ onrrar o nome da Sennor conprida
186186Quen na Virgen santa muito fiar
167168Quen quer que na Virgen fia
153154Quen quer que ten en desden
7477Quen Santa Maria quiser defender
8891Quen servir a Madre do gran Rey
109112Razon an os diabos de fogir
133136Resurgir pode e faze-los seus vive-la Virgen
1014Rosa das rosas, flor das flores
711Santa Maria amar
100103Santa Maria estrela do dia
171172Santa Maria grandes faz miragres e saborosos
6972Santa Maria os enfermos sãa
2125Santa Maria pod’ enfermos guarir
9295Santa Maria poder á
6265Santa Maria sempr’ os seus ajuda
7174Se muito non amamos
137140Sempr’ acha Santa Maria razon verdadeira
102105Sempr’ aos seus val
1721Sempre seja be~eita e loada
193194Sobelos fondos do mar
9093Sola fusti, senlleira
176177Soltar pode muit’ aginna os presos
154155Tan grand’ amor á a Virgen
128131Tan muit’ é con Jesu-Cristo
110113Tant’ é Santa Maria de ben mui conprida
173174Tantas en Santa Maria son mercees
152153Tantas nos mostra a Virgen
4851Tanto son da Groriosa seus feitos mui piadosos
3135Tanto, se Deus me perdon
117120Toda cousa que aa Virgen seja prometuda
5457Toda saude da Santa Rey~a ven
2832Todo logar mui ben pode seer defendudo
159Todolos santos que son no ceo
3943Torto seria grand’ e desmesura
180181Vella e mini~a
2024Virga de Jesse
4750Virgen Santa Maria guarda-nos se te praz