Nas coitas devemos chamar

De Cancioneros Musicales Españoles
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Nas coitas devemos chamar
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 112
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Nas coitas devemos chamar
a Virgen, estrela do mar.

Esta é Santa María,
que aos séus noit' e día
guarda de mal e os guía,
pois se lle van encomendar.
Nas coitas devemos chamar...

Como fez ũa vegada
dũa nav' encarregada
de trigo e de cevada
de Colliure, que foi guardar,
Nas coitas devemos chamar...

Que ouvéra pereçuda
seer de tod' e perduda,
senôn pela sa ajuda,
que a quis en salvo guïar.
Nas coitas devemos chamar...

Ca ouvéra tal tormenta
que de millas setaenta
correra ou oitaenta,
querendo-s' a nav' afondar.
Nas coitas devemos chamar...

Ca o masto foi britado
e o temôn pecejado,
e os da nave sen grado
saíron ên por escapar
Nas coitas devemos chamar...

En un batél a gran pẽa,
ca viron a nave chẽa
d' agua vólta con arẽa
e aquel pan todo mollar.
Nas coitas devemos chamar...

Esto foi cousa mui cérta,
ca a nav' éra abérta;
e porende grand' oférta
prometeron entôn de dar
Nas coitas devemos chamar...

Aa Virgen, que rogasse
séu Fill' e que lles guardasse
séu pan e que os sacasse
en salvo sen pérda fillar.
Nas coitas devemos chamar...

Entôn mui tóste remaron
e da nave s' alongaron,
e ao pórto chegaron,
u a viron sãa estar.
Nas coitas devemos chamar...

E viron séu pan eixuito,
por que fezéran ja luito;
e a Virgen porên muito
começaron lóg' a loar.
Nas coitas devemos chamar...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: