Virga de Jesse

De Cancioneros Musicales Españoles
Revisión del 09:07 21 ene 2015 de Iria (discusión | contribuciones) (Copiado de Vertud’ e sabedoria, revisión 6223)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar


FICHA DE LA OBRA

Observación General

Índice de autoridades:

  • Vertud’ e sabedoria
  • Cantigas de Santa María
  • Cantigas de Alfonso X el Sabio
  • Cantiga 231
  • Cancionero Cortesano
  • Siglo XIII

Autor del texto

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Autor música:

La autoría no esta clara. Ver observación en Cantigas de Santa María

Voces:

1

Cancioneros:

Data:

Segunda mitad siglo XIII

Referencias:

TEXTO


Vertud' e sabedoría
de ben á Santa María.

Mui gran vertude provada
Déus, séu Fillo, ll' ouve dada,
u pres sa carne sagrada
por nós, que salvar quería.
Vertud' e sabedoría...

Ar mui gran sen ll' ouve dado
u en ela ensserrado
foi, ca ben alí mostrado
ll' ouve do ben que sabía.
Vertud' e sabedoría...

Porên Costantín eigreja
desta que bẽeita seja
fazía, grande sobeja,
en que gran custa prendía.
Vertud' e sabedoría...

E dava muitos dinneiros
aos maestres pedreiros
que lle trouxéssen enteiros
mármores de Romanía,
Vertud' e sabedoría...

Os ũus pera altares,
e outros pera pïares;
porên de muitos logares
alí tragê-los fazía.
Vertud' e sabedoría...

E tan grande-los trouxéron,
que depois, quando quiséron
alçá-los, nunca podéron
per niũa maestría.
Vertud' e sabedoría...

Ca macar s' i ajuntava
toda a gent' e provava
d' alçá-los, sól non alçava
o mẽor que i avía.
Vertud' e sabedoría...

Ond' o maestre coitado
éra ên muit' aficado,
porque sól dar i recado
per nulla ren non podía.
Vertud' e sabedoría...

Mai-la da gran pïedade,
mui saj' e de gran bondade,
mostrou-se con claridade
ao maestr' u durmía
Vertud' e sabedoría...

E disse: “Se me crevéres
e méu mandado fezéres
e as pédras alçar quéres,
porrei t' end' éu ena vía.
Vertud' e sabedoría...

Esto é que filles cedo
tres meninnos mui sen medo,
e farei-lles alçar quedo
as pédras sen gemetría.”
Vertud' e sabedoría...

O maestre s' espertava
e os mininnos fillava,
e ben com' ela mandava
aquelas pédras ergía
Vertud' e sabedoría...

Sen ajuda de companna
nen d' engenno nen de manna,
senôn per vertud' estranna
da Bẽeita que nos guía,
Vertud' e sabedoría...

Que faz miragres fremosos
muitos e maravillosos
por nos fazer desejosos
d' avermos sa compannía.
Vertud' e sabedoría...


MEDIATECA

Partituras

Midis

Discografía:

Enlaces:

Audios resaltados

Otros Audios

Videos resaltados:

Otros Videos: